MÄRKUSED:
Tegeleme (töötame) ainult litsentseeritud tarkvara (OPS) paigaldamisega.
Tellija kohustused OPS paigaldamisel: tellija esitab paigaldamist vajava litsenseeritud tarkvara distributiivid; tellija kinnitab tarkvara paigaldamiseks vajalike õiguste olemasolu; tellija kinnitab tarkvara antud konkreetse paigaldamise seaduslikkust ja legaalsust; tellija kohustub kandma kogu vastutust seoses paigaldatava tarkvara autoriõiguste kaitsega; tellija on teadlik kriminaalvastutusest autoriõiguste korral ning võtab endale kogu vastutuse paigaldatava tarkvara litsenseerituse kontrolli osas.

Keeruka remondi kohta võtke meiega ühendust